Succesformule Comeback Internationaal Publiciteit Speelfilm

De makers probeerden op verschillende manieren de kinderen bij de serie te betrekken. In 1971 werd er een songfestival gehouden in het Dierenbos. Juffrouw Ooievaar vormde in haar eentje de jury en gaf iedere Dierenbosche deelnemer een 7+, waardoor er geen echte winnaar was. Omdat dit niet de bedoeling was, mochten de kijkbuiskinderen stemmen op hun favoriete liedje. In totaal kwamen er ruim 220.000 stemmen binnen. De uiteindelijke winnaar werd Ome Gerrit met het nummer "Landjuweel". 
Op een gegeven moment, in de tweede serie, was er behoefte aan een leider in hun midden, hiervoor waren verkiezingen nodig. Deze kwamen er dan ook. Er werd zelfs een hele Brandpunt-uitzending aan gewijd, compleet met een opinie-onderzoek van Maurice de Hond (leuke naam voor een nieuwe personage). Bij deze verkiezingen waren de kijkbuiskinderen de actieve kiezers en onder andere Juffrouw Ooievaar, Meneer de Uil en Chico Lama de passieve kiezers. Deze laatst genoemde won de verkiezingen glansrijk met 21,3% van de stemmen. Vreemd eigenlijk, want hij was een nieuwkomer in de serie. Klik hier voor meer informatie over deze Dierenbosche verkiezingen.

Momfer, Meindert en Droes houden het niet droog.De serie kreeg ook tweemaal aandacht van de Nederlandse politiek. De eerste keer kwam door het volgende incident: In 1969 was er een kort geding tegen een platenmaatschappij. Inzet daarbij was de tekst ‘Hallo Meneer de Uil’, die was gebruikt voor een carnavalskraker, waarin de regels voorkwamen ‘Hallo Meneer de Uil, uw onderbroek is vuil. Zo kunt u niet mee, naar het café’. Volgens Chanowski was de tekst beneden alle niveau en volstrekt onaanvaardbaar. Het geding werd verloren, maar de makers vierden weer triomfen toen bleek dat de Tweede Kamer een debat onderbrak om naar De Fabeltjeskrant te kijken.
Later, in 1985, kreeg het kinderprogramma zelfs steun van de politiek, om precies te zijn van ministeries WVC en Binnenlandse Zaken, omdat er aandacht werd besteed aan het Allochtonen beleid en de Derde Wereld.
Er is ook een incident geweest met een religieus tintje. Het betrof de krant van Meneer de Uil. Een bijbelgenootschap had problemen met de tekst op de voorpagina van De Fabeltjeskrant, die bestond uit stukjes van de Bijbel. De Levita zegt het nog altijd een ‘wonder’ te vinden hoe dat te lezen was op de televisie, zonder loep en vooral zonder videorecorder (die bestonden toen nog niet). Na deze klacht werden tekens gebruikt die er uit zagen als letters, maar onleesbaar waren.
Succesformule Comeback Internationaal Publiciteit Speelfilm